Centre de Psicologia i Logopèdia Infantil, Adolescència i Adults a Mollet del Vallès

Consulta

¿Et podem ajudar?

Omple el següent formulari i et respondrem el més aviat possible.


1. Informació General

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), es facilita la següent informació relativa a la nostra Política de Privadesa:

2. Responsable del Tractament de Dades

 • Responsable: PSICO-3 MOLLET S.C.P
 • N.I.F: J59430447
 • Domicili: C/ de Francesc Cambó, 19 – 1r de Mollet del Vallès 08100 Barcelona Espanya
 • Correu electrònic: psico3cambo@gmail.com
 • Telèfon: 935704518

3. Finalitat del Tractament de Dades

Les dades personals recollides seran tractades amb les següents finalitats:

 • Proporcionar els serveis sol·licitats pels usuaris.
 • Mantenir la comunicació necessària amb els usuaris per a la gestió de la relació contractual i/o comercial.
 • Enviar informació comercial i/o publicitària relacionada amb els nostres serveis, sempre que s’hagi obtingut el consentiment previ de l’usuari.
 • Complir amb les obligacions legals aplicables.

4. Tipus de Dades Recollides

Les dades personals que podrem recollir inclouen:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, DNI/NIF.
 • Dades de contacte: adreça, correu electrònic, número de telèfon.
 • Dades financeres: informació bancària per a la gestió de pagaments.
 • Qualsevol altra dada que l’usuari decideixi proporcionar-nos de manera voluntària.

5. Legitimació del Tractament de Dades

El tractament de les dades es realitza en base a les següents legitimacions:

 • Execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals.
 • Consentiment de l’interessat per a l’enviament d’informació comercial i/o publicitària.
 • Compliment d’obligacions legals.

6. Destinataris de les Dades

Les dades personals dels usuaris no seran cedides a tercers, excepte quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat o quan existeixi una obligació legal en aquest sentit.

7. Drets dels Interessats

Els usuaris tenen dret a:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en determinades circumstàncies.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Per exercir aquests drets, els usuaris poden contactar amb nosaltres a través del correu electrònic psico3cambo@gmail.com o del telèfon 935704518.

8. Conservació de les Dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

9. Seguretat de les Dades

Ens comprometem a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

10. Canvis en la Política de Privadesa

Ens reservem el dret de modificar aquesta Política de Privadesa per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos, anunciaren en aquesta pàgina els canvis introduïts amb antelació a la seva posada en pràctica.

11. Contacte

Per qualsevol dubte o qüestió relativa a aquesta Política de Privadesa, els usuaris poden contactar amb nosaltres a través del correu electrònic psico3cambo@gmail.com o del telèfon 935704518.

Última actualització: 09/06/2024