Centre de Psicologia i Logopèdia Infantil, Adolescència i Adults a Mollet del Vallès

Consulta

¿Et podem ajudar?

Omple el següent formulari i et respondrem el més aviat possible.


1. Informació General

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s’ofereix la següent informació general sobre aquest lloc web:

  • Titular: PSICO-3 MOLLET S.C.P
  • N.I.F: J59430447
  • Domicili: C/ de Francesc Cambó, 19 – 1r de Mollet del Vallès 08100 Barcelona Espanya
  • Correu electrònic: psico3cambo@gmail.com
  • Telèfon: 935704518

2. Objecte

Aquest avís legal regula l’accés i l’ús del lloc web de PSICO-3 MOLLET S.C.P (en endavant, “el Lloc Web”). L’accés al Lloc Web atribueix la condició d’usuari (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal.

3. Condicions d’Ús

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que PSICO-3 MOLLET S.C.P ofereix a través del Lloc Web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per:

  • Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de PSICO-3 MOLLET S.C.P, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

4. Protecció de Dades Personals

PSICO-3 MOLLET S.C.P es compromet a tractar les dades personals de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades, especialment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Per a més informació, consulta la nostra Política de Privacitat.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de PSICO-3 MOLLET S.C.P o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que sigui estrictament necessari per a l’ús correcte del Lloc Web.

6. Responsabilitat

PSICO-3 MOLLET S.C.P no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Lloc Web, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. Enllaços a Altres Llocs Web

En el cas que al Lloc Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, PSICO-3 MOLLET S.C.P no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas PSICO-3 MOLLET S.C.P assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

8. Modificacions de l’Avís Legal

PSICO-3 MOLLET S.C.P es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu Lloc Web.

9. Llei Aplicable i Jurisdicció

La relació entre PSICO-3 MOLLET S.C.P i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Última actualització: 09/06/2024